จิตอาสาเฉพาะกิจ อำเภอกุยบุรีร่วมเก็บขยะชายหาด

0
171

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์

จิตอาสาเฉพาะกิจ อำเภอกุยบุรีร่วมเก็บขยะชายหาด

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 10 เมษายน 2561 นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี ร่วมกับนายศักดิ์สิทธิ์ พวงเพชร ปลัดอำเภอกุยบุรี จ.ส.อ.สมพร หงส์ทอง ทหารชุดรักษาความสงบอำเภอกุยบุรี จ.ส.อ.จิรเดช พรศิริ จนท.ส่วนประสานงาน รส.พื้นที่ อ.กุยบุรี นำจิตอาสาอำเภอกุยบุรีกว่า 50 คนร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาด บริเวณชายหาดบ้านโพธิ์เรียง ม.3 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการทำตามโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยเป็นการเก็บกวาดขยะที่พัดพามากับน้ำทะเลและที่ปลิวมาตามลม บางส่วนที่เป็นวัชพืช ที่ติดไฟก็ทำการเผาทำลาย ส่วนขยะอื่นๆนำเก็บใส่ถุงเพื่อนำไปทิ้งยังจุดทิ้งขยะ
ด้านนายอำเภอกุยบุรีกล่าวว่า ปัญหาด้านการจัดการขยะเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและรูปแบบพฤติกรรม การบริโภคส่งผลให้ปัญหาขยะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันปัญหาขยะในทะเลของไทยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นจํานวนมาก ซึ่งอาจจะทําให้สิ่งมีชีวิตได้รับบาดเจ็บหรือตายได้ หากเรายังไม่ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาขยะในทะเลแล้ว ต่อไปอาจส่งผลต่อในระดับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพมนุษย์ได้ ดังนั้นเราควรร่วมมือกันเก็บขยะและรักษาความสะอาดของท้องทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีความสามัคคีกันและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
////////////////////////