งานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแม่คำ

0
222

งานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแม่คำ //////
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61 เวลา 16.00 น. ท่านพระครูโชติธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดโชติการาม ประธานฝ่ายสงฆ์ พล.ต.ต. สำเนา ศุกรกาญจน์ ประธานฝ่ายฆราวาส อ.สุเวช ภูมิรัตน์ นายกเทศมนตรี ต.แม่คำ นายชินกร ก๊อใจ กำนัน ต.แม่คำ คุณคำจันทร์ ซาวคำเขต บริษัทกีล่าสปอนต์ ก.ท.ม. คุณจินดา นิธิปิติกาญจน์ โรงงานน้ำปลาตราปลาหมึก ด.ต.ปรีชา คำก้อน ประธานคณะกรรมการรุ่นศิษย์เก่า พร้อมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านแม่คำ ซึ่งงานบุญนี้ทำให้ศิษย์เก่าอิ่มเอิบบุญไปตามๆกัน และขอบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ จงดลบันดาล ให้ครอบครัวของท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ อายุ วรรณะ สุข พละ ปฏิภาน ธนสารสมบัติ ตลอดไปเทอญ ////////////
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล /////// เชียงราย ///////////