วันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเล่นน้ำ บริเวณถนนเลียบคลองสาม

0
165

วันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเล่นน้ำ บริเวณถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี (๑๓-๑๔-๑๕ เม.ย.)
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. -๒๑.๐๐ น.

นายกองโท นิติชัย วิริยานนท์ ผบ.ร้อย อส.อ.คลองหลวง ที่ 2 / นายอำเภอคลองหลวง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายสัมฤทธิ์ ศรีจันทร์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส. ร้อย อส.อ.คลองหลวง ที่ ๒ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เจ้าหน้าที่เทศกิจ อบต.คลองสาม และสมาชิก ชรบ. ตชต.ได้สนธิกำลังร่วมกันระหว่าง
๑. สภ.คลองหลวง นำโดย พ.ต.ท นพดล ช่างเรือน รอง ผกก. (ป.) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
๒.ฝ่านทหาร ปตอ.๒ พัน ๔ นำโดย พ.ท.ภูษิต คล้ายหิรัน ผบ.ปตอ.๒ พัน ๔ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร

ได้สนธิกำลังร่วมกันออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันเหตุอาชญากรรม บังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ พ.ร.บ.รถยนต์ ฯ พ.ร.บ.จราจรทางบก ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทำการประชาสัมพันธ์การขับรถให้ปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น บริเวณพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเล่นสงกรานต์บริเวณนี้

ผลการปฏิบัติดังนี้
ดังนี้
๑. จับกุมผู้กระทำความความผิด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ จำนวน ๕ ราย
๒. ตรวจจับและยึดรถ จักรยานยนต์อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ฯ (แต่งซิ่ง ดัดแปลง) จำนวน ๔๘ คัน
๓.ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ฯ จำนวน ๒๓๗ ราย
๓. ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด จำนวน ๓๕ รายพบสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน ๑๐ ราย
– ยาบ้า ๒ ราย
– กัญชา ๘ ราย
ได้ส่งตัวให้โรงพยาบาลคลองหลวงตรวจคัดกรอง เพื่อนำเข้ากระบวนการบำบัดฟื้นฟูตาม บ.๑๐๘-๒๕๕๗-๒ ต่อไป
ทั้งนี้ ผลการดำเนินรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลคลองสาม สามารถควบคุมสถานการณ์ ได้ และเลิกเล่นน้ำ เวลา ๒๑.๐๐ น. ด้วยความเรียบร้อย

และจากการปฏิบัติภารกิจ เป็นเวลา 3 วัน ไม่พบเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาท ชกต่อยทำร้ายร่างกายกัน ไม่ปรากฏเหตุอนาจาร – กระทำการเสื่อมเสียต่อหน้าธารกำนัล ฯ รวมทั้งการจราจรในภาพรวมคล่องตัวเป็นส่วนใหญ่

ทั้งนี้ นายกองโท นิติชัย วิริยานนท์ ผบ.ร้อย อส.อ.คลองหลวง ที่ 2 / นายอำเภอคลองหลวง ได้กำกับการปฏิบัติงานสนามด้วยตนเอง

และขอบคุณทุกหน่วยที่
เสียสละความสุขส่วนตัว ร่วมเหน็ดเหนื่อย ร่วมปฏิบัติงานกัน กลางแดดร้อนเดือนเมษา ตั้งแต่บ่ายโมง จรดค่ำ