ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำสื่อมวลชนมายังที่ชุมชนโนนสมอ อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิชมการทำบายศรีถวายเจ้าพ่อพญาแล

0
77

วันที่16เมย2561ทาง. ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำสื่อมวลชนมายังที่ชุมชนโนนสมอ อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิชมการทำบายศรีถวายเจ้าพ่อพญาแล เรามารับฟัง คุณพิมพ์ใจ วัชระมณเฑียร ประธานชุมชนเล่าความเป็นมาของการจัดทำใบศรีเพื่อถวายเจ้าพ่อพญาแล

https://youtu.be/zPRYUtEW9os