เปิดตัวพรรคประชาภิวัฒน์

0
558

เปิดตัวพรรคประชาภิวัฒน์

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 สมเกียรติ ศรลัมพ์ อดีต สว.นครสวรรค์ และอดีต สส.นครสวรรค์ เปิดตัวทีมบริหารพรรค และประชุมผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคประชาภิวัฒน์ “ก้าวด้วยธรรม นำด้วยใจ” ที่เบเวอรี่ฮิลล์ปาร์ค
พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาภิวัฒน์ ได้ร่วมกันจัดประชุมผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคประชาภิวัฒน์ โดยมีประชาชนจากหลายอำเภอของนครสวรรค์ และจากต่างจังหวัด มาร่วมประชุมจำนวนกว่า 300 คน ซึ่งพรรคประชาภิวัฒน์ ได้จัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขออนุญาตจัดตั้งพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 โดยได้รับอนุญาต จาก กกต.- คสช.แล้ว เป็นพรรคการเมืองที่มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง ซึ่งดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคโดย พลตรีไชยนาจ ญาติฉิมพลี
ในที่ประชุมได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ประกอบด้วย นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ เป็นหัวหน้าพรรค นางนันทนา สงฆ์ประชา หรือ สส.มันแกว จ.ชัยนาท เป็นเลขาธิการพรรค พล.ต.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี เป็นรองหัวหน้าพรรค/ โฆษกพรรค พ.ต.ท.ดร.
นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา เป็นรองหัวหน้าพรรค นายยู เจียรยืนยงพงศ์ เป็นรองหัวหน้าพรรค พ.ต.ท.ณัฐภัทร คูหาทอง เป็นรองเลขาธิการพรรค นายสิร รัตนวิชัย เป็นรองเลขาธิการพรรค นายวรรงค์ ระฆังทอง เป็นเหรัญญิกพรรค ร.ศ.สยาม ดำปรีดา เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค ดร.ศุภวุฒ มโนจันทร์ เป็นรองโฆษกพรรค นายสมศักดิ์ สนพะเนาว์ เป็นรองโฆษกพรรค ร.ต.ต.ประทวน แก้วตา นายทรงธรรม โรจนเครือวัลย์ กรรมการบริหารพรรค นายกฤตย์สิษฐ์ พูนธนวิทย์ เป็นกรรมการบริหารพรรค นายไพศิษฐ์ ลิ้มเจริญชัยกิจ เป็นกรรมการบริหารพรรค และนายมนูญ เสนาสังข์ เป็นกรรมการบริหารพรรค
นายสมเกียรติ หัวหน้าพรรคกล่าวว่า ทางพรรคจะส่งผู้สมัครลงทุกเขตเลือกตั้ง ทั้ง 350 เขต แต่ทางพรรคไม่ได้หวังว่าจะได้รับเลือก สส.เขตมากน้อยเท่าไหร่ หากทางพรรคมีสมาชิกเกินกว่า 3,500,000 คน ก็จะสามารถมี สส.ได้ถึง 50 คน เข้าสภา ต่อไป
พรรคประชาภิวัฒน์ มีสัญญลักษณ์ประจำพรรคคือนางมณีเมฆขลาถือดวงแก้วมณี อักษรย่อ ปชภ. มีชื่อภาษาอังกฤษ “PEOPLE PROGRESSIVE PARTY” ชื่อย่อ PRA สีประจำพรรค สีเขียว สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 72/70 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ตก

https://youtu.be/jvP9BEUue9w