ทหาร..ปะทะแก๊งยานรก!! กลางหุบเขาแม่อาย …กองทัพภาคที่ 3 กวาดล้างต่อเนื่อง ‘ เฉียบขาด

0
260

ทหาร..ปะทะแก๊งยานรก!! กลางหุบเขาแม่อาย …กองทัพภาคที่ 3 กวาดล้างต่อเนื่อง ‘ เฉียบขาด ‘

กองทัพภาคที่ 3 เปิดยุทธการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย พร้อมตรวจยึดยาบ้า 50,000 เม็ด

ตามนโยบายของรัฐบาล กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญ ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน กองทัพบก จึงได้ให้หน่วยในพื้นที่ชายแดน วางมาตรการป้องกัน การลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่จะเข้ามาภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ขบวนการค้ายาเสพติด จะลักลอบเข้ามาโดยใช้จุดพักยาตามแนวชายแดน และหาโอกาสลำเลียงด้วยยานพาหนะเข้ามาพื้นที่ตอนในต่อไป เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายของรัฐบาล และกองทัพบก พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 จึงได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนผนึกกำลัง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ จากพื้นที่ชายแดนถึงพื้นที่ตอนใน และให้มีการเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการป้องกัน และสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด ตามแนวชายแดน โดยให้หน่วยในพื้นที่ชายแดนของกองทัพภาคที่ 3 ทำการเปิดยุทธการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด และเน้นย้ำการปฏิบัติ ในการลาดตระเวน/เฝ้าตรวจ ตามแนวชายแดน, ตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ และจุดสกัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่อง

– เมื่อวันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 06.00 น. กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เปิดยุทธการ มอบหมายให้ กองร้อยทหารพรานที่ 3205 จัดกำลังชุดปฎิบัติการ ออกปฏิบัติภารกิจการซุ่มโจมตี/ตรวจกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด บริเวณช่องทาง บ้านปากุ่ย หมู่ 3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว ว่ามีขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ ต่อมาตรวจพบกองกำลังไม่ทราบฝ่ายคาดว่าเป็นกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณเตือน แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืน (ไม่ทราบชนิด) ยิงใส่เจ้าหน้าที่ จึงเกิดการปะทะกันนานประมาณ 15 นาที ผลการปะทะ ฝ่ายเราปลอดภัย และในเวลา 08.00 น. ชุดปฎิบัติการของกองร้อยทหารพรานที่ 3205 ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบในพื้นที่ปะทะ จากการตรวจพบ จำนวน 1 กระสอบปุ๋ย ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 50,000 เม็ด ซึ่งอยู่ห่างจุดปะทะประมาณ 100 เมตร และพบรอยเลือด ซึ่งต่อมาปรากฏข่าวสารมีผู้ต้องสงสัยได้รับบาดเจ็บที่แขนเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลฝาง ปัจจุบันผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวได้ถูกส่งตัวย้ายไปรักษายัง โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามอายัดตัวผู้ต้องสงสัยมาทำการสอบสวนเพื่อหาผู้กระทำความผิดและขยายผลต่อไป

– จากการเพิ่มมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดของกองทัพภาคที่ 3 ด้วยการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือและผลจากการตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของแม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งให้มุ่งเน้นมาตรการลาดตระเวน เฝ้าตรวจ และการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ด้านอำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงรายนั้น ทุกหน่วยได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเข้มข้น จนมีผลการปฏิบัติการจับกุม ตรวจยึดยาเสพติดปริมาณมากของกองกำลังผาเมืองนั้น

– ในปี 2561 รัฐบาลได้กำหนดจัดทำแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 โดยเน้นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในระดับพื้นที่ ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยดำเนินงาน ตาม 3 มาตรการ ดังนี้ 1) มาตรการด้านการปราบปราม สำหรับผู้ค้ายาเสพติด และเครือข่ายถูกจับกุมและดำเนินการ ตามกระบวนการยุติธรรม 2) มาตรการด้านการบำบัดรักษา สำหรับผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ติดตามดูแล และให้ความช่วยเหลือ และ 3) มาตรการด้านการป้องกัน สำหรับเด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่เป้าหมายมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่สำคัญอีกแนวทางที่รัฐบาลเล็งเห็นคือ การจัดทำแผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ มุ่งเน้นบูรณาการการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ด้วยการวางระบบอำนวยการ ระบบสารสนเทศ ระบบติดตามประเมินผล และสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดเอกภาพในการดำเนินงาน

– ผลของการจับกุมขบวนการลำเลียงยาเสพติดในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะสามารถนำข้อมูลที่สอบสวนได้นั้น ดำเนินการขยายผลได้ถึงต้นตอ รายใหญ่ และทำให้รู้วิธีการขนยาเสพติด และเส้นทางการลำเลียงของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ซึ่งสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่นำไปเพิ่มมาตรการต่างๆ ให้เข้มงวดขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังช่วยสกัดกั้นยาเสพติดที่จะทะลักเข้ามาในพื้นที่ตอนในของประเทศไทยอีกด้วย ดังนั้น ต้องร่วมกันผนึกกำลังทั้ง ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน