นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ คุณสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ พร้อมครอบครัว ที่ได้เดินทางมาบริจาคเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 1,000,000 บาท

0
254

ตาก – โรงพยาบาลแม่สอด

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด
นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ
คุณสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ พร้อมครอบครัว ที่ได้เดินทางมาบริจาคเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลแม่สอด

ภพ ศูนย์ข่าวตาก – แม่สอด รายงาน