พิจิตร เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

0
166

พิจิตร เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางชุลี อัศวพิชยนต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร และคณะ ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้างสรรพสินค้า Tops Plaza จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการสนับสนุนและกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักจากการเสียสละตนเพื่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้น
โดยมีผู้แสดงความจำนงร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 27 ราย ได้ปริมาณโลหิต 11,750 ซีซี ซึ่งโลหิตที่ได้รับบริจาค จะถูกนำไปช่วยเหลือผู้มีความต้องการ และถูกส่งไปยังโรงพยาบาลที่ขาดแคลนต่อไป
นกพิราบ ศูนย์ข่าว พิจิตร ภาพข่าว poy