พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผล

0
236

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2561) พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผล ได้จริงหรือไม่” ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ร่วมกับสมาคมรัฐประศาสศาตร์ นิด้า ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ