จ.ราชบุรี ช่วยผู้ประสบภัย พายุพัดบ้านเรือนประชาชน อ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผวจ ราชบุรี/นายกเหล่ากาชาด จ ราชบุรี พร้อมด้วย นายประยงค์ จันทเต็ง นอภ บ้านโป่ง ร่วมกับ กรรมการเหล่ากาชาด/มอบสิ่งของ ถุงยังชีพ

0
236

จ.ราชบุรี /ข่าว กาชาด จ.ราชบุรี ช่วยผู้ประสบภัย พายุพัดบ้านเรือนประชาชน อ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผวจ ราชบุรี/นายกเหล่ากาชาด จ ราชบุรี พร้อมด้วย นายประยงค์ จันทเต็ง นอภ บ้านโป่ง ร่วมกับ กรรมการเหล่ากาชาด/มอบสิ่งของ ถุงยังชีพ เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุลมพัดบ้านเรือนเสียหาย จำนวน 22 ราย ที่ ม 4 ต กรับใหญ่ และไปมอบหลักฐานอนุมัติเพิ่มชื่อบัตรประชาชนให้ราษฎร 2 ราย ที่ขอเพิ่มชื่อมานานถึง 6 ปี ได้เป็นคนไทยภูมิใจที่ได้เป็นข้าแผ่นดินและมอบถุงยังชีพ ที่ ม 4 ต ลาดบัวขาว .

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุร