โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นักเรียนและผู้ปกครองกราบขอบคุณ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี นครนครสวรรค์ ที่ได้มอบหมายให้ นางสาวณิชนันทน์ ฤทธิคง ผู้อำนวยการนักการศึกษา นายประเดิม ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ นายสุทธิวัชร์ ทับเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

0
483

วันที่16พ.ค2561 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นักเรียนและผู้ปกครองกราบขอบคุณ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี นครนครสวรรค์ ที่ได้มอบหมายให้ นางสาวณิชนันทน์ ฤทธิคง ผู้อำนวยการนักการศึกษา นายประเดิม ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ นายสุทธิวัชร์ ทับเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เทศบาลนครนครสวรรค์ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 6 ในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 คณะอาจารย์ และเด็กนักเรียน ขอบคุณ ในความสนใจ เรื่องของการเรียน ของเด็กๆนักเรียนและนักกีฬา มา ณ.ที่นี้เป็นอย่างสูง