จันทบุรี-ปิดประชุม RBC ไทย – กัมพูชา ที่จันทบุรี บรรลุความร่วมมือ สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือชายแดน

0
246

จันทบุรี-ปิดประชุม RBC ไทย – กัมพูชา ที่จันทบุรี บรรลุความร่วมมือ สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือชายแดน

วันนี้ ( 16 พ.ค.61 ) ที่ ห้องจุลมณี 1 โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด ได้จัดให้มีพิธี ปิด การประชุมฯและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา Regional Border Committee หรือ RBC ครั้งที่ 21 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ที่มีคณะกรรมการประกอบด้วยประธานร่วม 2 ฝ่าย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศ โดยประธานในการประชุมครั้งนี้ได้แก่ พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประธานฝ่ายไทย และ พลเอกเยือง โซ๊ะคน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 3 กองทัพบกกัมพูชาประธานฝ่ายกัมพูชา คณะกรรมการจะจัดประชุมปีละ 2 ครั้งสลับกัน มีหน้าที่ประชุมปรึกษาหารือโดยยึดถือตามคำสั่งและนโยบายของคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระดับท้องถิ่น แก้ไขปัญหาอาชญากรรม สินค้าผิดกฎหมาย ส่งเสริมการค้าชายแดนตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือชายแดน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2538 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งคณะทำงาน จะต้องกำกับดูแลให้อยู่ในกรอบนโยบายที่กำหนดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศเกิดความสงบเรียบร้อยทั้งด้านสถานการณ์และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก