ภาครัฐร่วมกับเอกชน กว่า 1,000 คน จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในวันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมเก็บขยะชายหาด ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดแม่รำพึง ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร

0
204

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาครัฐร่วมกับเอกชน กว่า 1,000 คน จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในวันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมเก็บขยะชายหาด ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดแม่รำพึง ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 มิ.ย. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานกิจกรรม หน้า อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโส อำเภอบางสะพาน ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในวันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมเก็บขยะชายหาด ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดแม่รำพึง
โดยมี นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสำนักการพัฒนาอย่างยังยืนและสื่อสารกลุ่ม บ.สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จก.(มหาชน) นางสุนีย์ อยู่หลง ผอ.โรงเรียนบ้านดอนสำนัก นายสุรศักดิ์ สิงคิริบูลย์ กำนัน ต.แม่รำพึง นางสาววนิดา จีรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง พร้อม ทหาร ตำรวจ คณะครู นักเรียน พร้อมคณะผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการ เอสเอสไอ… รักษ์ชายหาด (SSI Beach Clean-up) ปีที่ 10 โดยร่วมกันเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดแม่รำพึง เป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ชายหาดแม่รำพึง
นางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโส อำเภอบางสะพาน เผยว่า เนื่องในวันที่ 5 มิ.ย. ของทุกปี ทางองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day) ซึ่งหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ได้มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมกันอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปีจะมีการออกคำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกต่างเผชิญร่วมกัน โดยในปีนี้ได้มีแนวทางในการรณรงค์ (Theme) ได้แก่ Connecting people to Nature โดยกำหนดคำขวัญว่า I’m With Nature ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณค่าความงามและความสำคัญของธรรมชาติ โดยเราต้องร่วมกันดูแลรักษาโลกนี้ไว้
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมถึง นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ บ.สหวิริยาสตีลอินดัสทรี จก.(มหาชน) ร.ร.บ้านท่าขาม, ร.ร.บ้านอ่าวยาง ร.ร.บ้านดอนสำราญ ร.ร.อนุบาลบางสะพาน ร.ร.บางสะพาน ร.ร.บ้านสวนหลวง, อบต.แม่รำพึง สถานีอนามัย ต.แม่รำพึง วนอุทยานป่ากลางอ่าว สถานีป่าชายเลนที่ 8 ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ตในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ กว่า 1,000 คน
////////////////////////////////////////////////