นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง ได้มอบหมายภารกิจจิตอาสาในพื้นที่อำเภอชุมแสง ทำกิจกรรม

0
144

วันนี้(๑๒ มิ.ย.๖๑)ภายใต้การอำนวยการของนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง ได้มอบหมายภารกิจจิตอาสาในพื้นที่อำเภอชุมแสง ทำกิจกรรม ดังนี้
– จิตอาสาตำบลโคกหม้อ นำโดยนายสิริชัย ศรีสิทธิการ กำนัน ต.โคกหม้อ/นายประสาท บุญส่ง นายกอบต.โคกหม้อ ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวดสิ่งปฎิกูลและปลูกป่าที่วัดโพธิ์สุทธาวาส บ.ต้นโพธิ์ ต.โคกหม้อ
– จิตอาสาตำบลท่าไม้ นำโดยนายอำนาจ บุญเกษม กำนันต.ท่าไม้/นายสมบัติ โพธิ์รัศมี นายกอบต.ท่าไม้
ร่วมกันทำความสะอาดสองฟากถนนสายท่าไม้-พิกุล ทำให้ถนนโล่ง มีทัศนวิสัยที่ดี การเดินทางมีความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร