กรมคุ้มครองสิทธิ์ กระทรวงยุติธรรม เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ย ช่วยเหลือประชาชนในชนบท

0
180

กรมคุ้มครองสิทธิ์ กระทรวงยุติธรรม เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ย ช่วยเหลือประชาชนในชนบท

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 มิย.ที่บ้านริมน้ำ (ชะม่วง) คลินิกยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ย ช่วยเหลือประชาชนในชนบทให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายรับเรื่องร้องทุกข์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทรับคำขอรับคำค่าตอบแทนผู้เสียหายและสินไหมทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญารับคำขอคุ้มครองพยานเผยแพร่ความรู้กฎหมายและสิทธิเสรีภาพผู้ประสานงาน

โดยมี ท่านเสริมพงศ์ ลิบลับ ประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาเป็นผู้เปิดศูนย์ให้กับ นายธนอนันต์ อยู่ประดิษฐ์ มี นายประกอบ คงทัพ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สมาชิกคุ้มครองสิทธิ์ ผู้สมัครเป็นคณะกรรมการร่วมประชุม///////พิสิษฐ์รื่นเกษม ข่าว