สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

0
294

ด้วยโรงเรียนบ้านเขาถ้้าพระ เลขที่ 1/5 หมู่ที่ 8 ต้าบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 นาฬิกา รายละเอียดแนบท้ายนี้ http://202.29.211.90/news2559/myfile/2561/15296528830.pdf

(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว)