.ราชบุรี/ข่าว ตามหาคนทำดี..เจ้าของโรงงานรีไซเคิล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สละเวลา วันหยุดงาน พร้อมแรงงานและเพื่อนออกตะเวน ทาสี ให้โรงเรียนและวัด 9 ปีที่ทำมา.

0
220

จ.ราชบุรี/ข่าว ตามหาคนทำดี..เจ้าของโรงงานรีไซเคิล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สละเวลา วันหยุดงาน พร้อมแรงงานและเพื่อนออกตะเวน ทาสี ให้โรงเรียนและวัด 9 ปีที่ทำมา.
การทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ตามแต่จิตและใจของแต่ละคนจะกระทำโดยไม่หวังผลตอบแทนทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์กับส่วนรวมและสังคม ที่ จังหวัดราชบุรี มี เจ้าของและแรงงานของโรงงานรีไซเคิล บริษัท แวกซ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร จำกัด โดย นางสาววารี ลิ้มพัฒนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ใช้เวลาว่าหยุด เสาร์ อาทิตย์ จะพาคนงานพร้อมด้วยจิตอาสา ที่รวมตัวกัน เป็น “ชุดเฉพาะกิจยิ้มหวาย ” จัดทำโครงการ เติมฝันแต้มสี ให้ แก่ โรงเรียน และ วัด ที่อยู่ในพื้นที่รอบโรงงาน และ พื้นที่ทั่วทุกอำเภอของจังหวัดราชบุรี ด้วยการเสียสละเวลาว่าง เสียสละทุนทรัพย์ เสียสละแรงงาน ออก ไปช่วยกัน ทาสี ให้แก่ โรงเรียน วัด ตลอดจนสถานที่ราชการต่างๆ มาแล้ว 9 ปี โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น.ตามหาคนทำดีวันนี้ ชุดเฉพาะกิจยิ้มหวาน พากันมา แต้มฝันเติมสีให้แก่ วัดสูงเนิน ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีคนงานจากโรงงานรีไซเคิลและจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกัน ทาสีให้กับวัด โดยไม่หวังผลตอบแทน.
คำสัมภาษณ์…น.ส.วารี ลิ้มพัฒนสกุล กรรมการผู้จัดการ บ.แวกซ กาเบ็ซ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า แรงบันดานใจที่ทำให้ เกิดกิจกรรมแบบนี้ คือเรา ชอบทำบุญ ชอบทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคม เพราะตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก เข้ามาสร้างโรงงาน ที่ จ.ราชบุรี นอกจากนี้ยังมีแนวร่วมของโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน และจิตอาสาที้ดี ที่พร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวและมีอุดมการณ์เหมือนๆกัน จึงเกิดกิจกรรมแบบนี้ขึ้น นอกจากนี้เรายังมีชุดตรวจสอบลงพื้นที่ เราหางบ ช่วย ทำมาแล้ว 9 ปี และจะทำต่อไป เลื่อยๆพร้อมกับธุรกิจของเราไปด้วย.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี