จันทบุรี-หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท’ แก่เยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี

0
54

จันทบุรี-หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท’ แก่เยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี

บ่ายวันนี้ ( 11 ก.ค.61 ) ที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดจันทบุรีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและพบปะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเยาวชน พร้อมปฏิบัติหน้าที่ครู บรรยายพิเศษวิชา “การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท” โดยมีนางจินนารี ธรพรภิบาลชน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษกับเยาวชนในสถานพินิจฯ ในครั้งนี้
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวให้กำลังใจเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจจังหวัดจันทบุรีทุกคน พร้อมอวยพรขอให้เยาวชนทุกคน ตั้งใจประพฤติตน เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดีในการต่อสู้กับสิ่งต่าง ๆ โดยขอให้ยึดมั่นในสิ่งดีงาม หลักคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต คิดทบทวนแก้ไขพัฒนาตนเองอย่างเป็นขั้นตอน และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานด้วยหัวใจ เป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง และขอให้ยึดตามแนวพระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการทำงานเพื่อสร้างเยาวชน ลูกหลานให้กลับไปเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก