รส อ.เวียงเชียงรุ้ง กกล.รส.จว.ช.ร. ได้ติดตามการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

0
54

เมื่อ ๒๔๐๘๓๐ ก.ค. ๖๑ หมู่ รส อ.เวียงเชียงรุ้ง กกล.รส.จว.ช.ร. ได้ติดตามการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” นำโดยนายบุญส่ง จะมณี ผญบ.เหล่า ม.๖ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร. ได้นำสมาชิกจิตอาสา ประมาณ ๔๐ คน ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดศรีดอยเรือง และเป็นการสร้างความสามัคคีภายในชุมชน กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางหมู่ รส.อ.เวียงเชียงรุ้งฯ .จะติดตามการทำงานของจิตอาสาฯ ในพื้นที่ต่อไป