จิตอาสาทับสะแก ร่วมกันกำจัดวัชพืชในคลอง ทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ วัด โรงเรียน

0
107

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ / 0623644468
จิตอาสาทับสะแก ร่วมกันกำจัดวัชพืชในคลอง ทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ วัด โรงเรียน
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจอำเภอทับสะแก ส่วนราชการ ประชาชน ช่วยกันพัฒนา ลอกผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำในคลองกระแทก ตำบลเขาล้าน ระยะทางยาวหลายกิโลเมตร โดยมีการใช้เครื่องจักรและชาวจิตรอาสา ช่วยกันดำเนินการลอกวัชพืช คืนความสดใสให้กับลำคลอง
นอกจากนี้ นายอำเภอทับสะแก ได้ร่วมกับ บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณวิทยา นำเด็กนักเรียนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะภายในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือ “วัดทุ่งเคล็ด” ทับสะแก ที่มีพระอุโบสถเหรียญบาทแห่งเดี่ยวในโลก เพื่อให้เกิดความสะอาด เหมาะแก่การรองรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่จะมาถึง อีกทั้ง ร่วมกับนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำภายในโรงเรียนอรุณวิทยา เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รู้จักการเป็นจิตอาสา ที่ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ โดยทั้งสองแห่ง ได้รับการสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อ จากบริษัทผู้ผลิตน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ
สำหรับกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ของอำเภอทบสะแก ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
//////////////////////////////////////