• ขอเชิญร่วมปันน้ำใจช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย •

0
108

• ขอเชิญร่วมปันน้ำใจช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย •
พระพรหมวชิรญาณ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ขอเชิญสาธุชนร่วมถวายเครื่องสมณบริโภค และเยียวยาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยร่วมปันน้ำใจ อาหารสำเร็จรูป เสื้อผ้า ผ้าห่ม ยารักษาโรค อุปกรณ์การเรียน โดยนำถวายพระภิกษุสามเณรจำนวน ๑๐ วัด และประชาชนจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ในวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ติดต่อร่วมปันน้ำใจได้ที่ โทร.๐๘๔ ๔๕๕ ๕๘๕๕, ๐๘๑ ๑๔๔ ๔๖๖๙
____________________________________________________
สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม
วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทร.๐๒ ๖๗๒ ๓๒๑๖