สื่อฯภาคอีสาน จัดอบรม “นักข่าวมือถือ มืออาชีพ ยุค 4.0”

0
377

สื่อฯภาคอีสาน จัดอบรม “นักข่าวมือถือ มืออาชีพ ยุค 4.0”
สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนภาคอีสาน ครั้งที่ 1/2561 อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “นักข่าวมือถือ มืออาชีพ ยุค 4.0” ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สื่อมวลชนภาคอีสาน ก้าวทันในยุคไทยแลนด์ 4.0 และเพิ่มพูนความรู้ ในอาชีพสื่อมวลชนในยุคดิจิทัล หรือสื่อออนไลน์
พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนภาคอีสานนี้เป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่ทางสมาคมฯ ได้วางแนวทางเพื่อต้องการที่จะพัฒนาสื่อมวลชน และสมาชิกในภาคอีสาน ได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี ให้เท่าทัน และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอาชีพต่อไป
สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ สมาคมฯ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กสทช., กฟผ. ,ปตท.OR,ธนาคารธนชาต, บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต,Dtac ,AIS, บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด,บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ และโรงพยาบาลธีรวัฒน์ จ.กาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตข่าวผ่านสื่อออนไลน์ ให้สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กร และนำไปใช้ได้จริงในการทำงานและชีวิตประจำวัน
โดยเชิญ นายกุลพัฒน์ จันทร์ไกลลาศ (อ.ต่อง) ที่ปรึกษาทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง มาบรรยายหลักคิดเรื่อง “วารสารศาสตร์มือถือ ภูมิทัศน์ของการสื่อสาร 4.0”โดยบรรยายหลักการถ่ายทำ การใช้มือถือทำงานผลิตเนื้อหา พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง เช่น ขาตั้ง ตัวประคองมือถือ และไมโครโฟน เพื่อให้เข้าใจการทำงานผลิตวีดีโอเพื่อการเล่าเรื่อง การวางแผนการถ่ายทำ และการตัดต่อขั้นตอนที่ถูกขมวดมาอยู่ในกระบวนการเดียวกันในยุคปัจจุบัน
“เน้นการฝึกให้ทุกคนเรียนรู้การใช้สื่อออนไลน์ที่ปลอดภัย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การถ่ายภาพและจัดองค์ประกอบภาพให้สวยงาม เหมาะสม น่าสนใจ สามารถรายงานข่าวเหตุการณืที่เกิดขึ้นให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ โดยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายและตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมในถือถือ แล้วอัพโหลดขึ้นในโลกโซเชียล ทั้งไลน์ เฟสบุค เวปไซค์ และสื่อออนไลน์อื่นๆ รวมทั้งฝึกให้ไลฟ์สด ผ่านมือถือได้ด้วย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม มีช่องทางนำเสนอข่าวสารต่างๆทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ชัดเจน โดยแบ่งทีมออกไปถ่ายภาพข่าวเหตุการณ์ ประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติด้วย ทำให้ผู้ทีเข้าอบรมสนใจ เรียนรู้จากวิทยากรตลอดเวลา และตั้งใจจะนำความรู้ไปใช้ ทำคลิปด้วยตนเอง และยังจะนำไปสอนให้สมาชิกในกลุ่ม ทำได้อีกด้วย”นายกสมาคม กล่าวต่อว่า
การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “นักข่าวมือถือ มืออาชีพ ยุค 4.0” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป้ามีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน จนถึงวันนี้มีผู้แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมอบรม เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนทั้งในพื้นที่ภาคอีสาน และภาคอื่นๆ มากกว่า 70 คน ซึ่งฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม และจะแจ้งรายชื่อให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่พลาดโอกาสเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ไม่ต้องเสียใจทางสมาคมฯ จะเปิดอบรมครั้งที่ 2 ประมาณเดือน พ.ย.61 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป