.ราชบุรี/ข่าว สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลร่วมกับสำนักสังคีตกรมศิลปกร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมละคร “นางเสือง”.

0
156

จ.ราชบุรี/ข่าว สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลร่วมกับสำนักสังคีตกรมศิลปกร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมละคร “นางเสือง”.
นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปกร กล่าวว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิล ร่วมกับสำนักคีตกรมศิลปกร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมละคร “นางเสือง “ละครอิงประวัติศาสตร์ ณ.โรงละครแห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทยและ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี