มณฑลทหารบกที่ 29 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ค่ายกฤษณ์สีวะรา 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

0
242

มณฑลทหารบกที่ 29 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ค่ายกฤษณ์สีวะรา 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ที่สโมสรนายสัญญาบัตรค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พลตรีสุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 มอบหมายให้ พันเอกธเนตร จุลโนนยาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ค่ายกฤษณ์สีวะรา 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ  เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจในโครงการต่าง ๆ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ โดยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ทรงปฏิบัติล้วนเป็นไปเพื่อประเทศชาติ สร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้ปวงชนชาวไทยได้มีความอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี
โดยมีรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 ฝ่ายอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 29 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร กรมทหารราบที่ 3 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อย่างพร้อมเพรียง ทีมข่าว นสพ. คน นคร สกล -รายงาน