ขอเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการศึกษาข้อมูลระบบการดูแลผู้สูงอายุภายใต้โครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ

0
124

ขอเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการศึกษาข้อมูลระบบการดูแลผู้สูงอายุภายใต้โครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ซึ่งรพ.สวรรค์ประชารักษ์ถือว่าประสบความสำเร็จในการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ภายในงานรับชมการแสดงของพยาบาล รพ.สวรรค์ประชารักษ์ และรับฟังนโยบายของสภาการพยาบาล โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จึงขอเรียนเชิญมา ณ โอกาสนี้ค่ะ