นครนายก อบจ.แจกสิ่งของช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ลุ่มปลายน้ำ

0
46

นครนายก อบจ.แจกสิ่งของช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ลุ่มปลายน้ำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก นำสิ่งของเครื่องใช้ น้ำดื่ม มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ลุ่มปลายน้ำ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานนำสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นและเครื่องดื่ม จำนวน 1,100 ชุด มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางอ้อ โดยมีนายวิชัย บุญมี นายอำเภอบ้านนา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ตำบลบางอ้อ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มปลายน้ำของอำเภอบ้านนา เมื่อเกิดฝนตกชุ่กมีปริมาณน้ำมากท่วมขังในพื้นที่ตอนบนของอำเภอบ้านนา เมื่อระดับน้ำลดปริมาณน้ำจะไหลมารวมกันที่ตำบลบางอ้อ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มและมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน สร้างปัญหาความเดือดร้อนน้ำท่วมบ้าน ไร่นา ไม่สามารถทำอะไรได้ การเดินทางต้องอาศัยเรือของตนเองและเพื่อนบ้านเป็นพาหนะ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก จึงได้นำสิ่งของเครื่องใช้พร้อมน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้ โดยมีประชาชนในพื้นที่เดินทางมารับกันเป็นจำนวนมาก.

ภาพ/สมบัติ       เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก