เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 272 คน เข้าชมไม้กลายเป็นหิน

0
57

วันที่ 14 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 272 คน เข้าชมไม้กลายเป็นหิน

สมภพ ทีมข่าวตาก-แม่สอด รายงาน