พระครูภาวนาโชติคุณ ( อ.กุ้ยไฮ้ ) เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงห์โตทอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ร่วม กับ คณะศิษย์ยานุศิษย์หลวงปู่โต๊ะ และ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนผู้มีจิตรศรัทธา ร่วมโครงการสร้างบ้านรวมน้ำใจทำความดีถวายในหลวง หลังที่ 2 บ้านเลขที่ 249/ช บ้านตะโกบน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

0
55

จ.ราชบุรี/ข่าว พระครูภาวนาโชติคุณ ( อ.กุ้ยไฮ้ ) เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงห์โตทอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ร่วม กับ คณะศิษย์ยานุศิษย์หลวงปู่โต๊ะ และ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนผู้มีจิตรศรัทธา ร่วมโครงการสร้างบ้านรวมน้ำใจทำความดีถวายในหลวง หลังที่ 2 บ้านเลขที่ 249/ช บ้านตะโกบน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ โดยจะเริ่มก่อสร้างเดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-0133310 081-4004044.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี