สำนักงานสาธารณสุข อำเภอบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งพยอม. อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี. นายประยงค์ จันทเต็ง นอภ บ้านโป่ง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดกำจัดลูกน้ำยุงลายที่ อบต คุ้งพยอม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอหัวหน้าส่วนราชการ/ประชาชนจิตอาสา/ บ SCG

0
56

จ.ราชบุรี/ข่าว สำนักงานสาธารณสุข อำเภอบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งพยอม. อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี. นายประยงค์ จันทเต็ง นอภ บ้านโป่ง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดกำจัดลูกน้ำยุงลายที่ อบต คุ้งพยอม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอหัวหน้าส่วนราชการ/ประชาชนจิตอาสา/ บ SCG มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน .

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี