นายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครเผยว่า เป็นประธานพิธีเปิดการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก อำเภอพรรณานิคม (แม่ลูกปลอดภัยเด็กปฐมวัยไอคิวดี ด้วยนโยบาย 3 ก) โดยนายแสวง พิมพ์สมแดง สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ในฐานะเลขา พชอ.พรรณานิคม

0
79

แม่ลูกปลอดภัยเด็กปฐมวัยไอคิวดี
วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครเผยว่า เป็นประธานพิธีเปิดการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก อำเภอพรรณานิคม (แม่ลูกปลอดภัยเด็กปฐมวัยไอคิวดี ด้วยนโยบาย 3 ก) โดยนายแสวง พิมพ์สมแดง สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ในฐานะเลขา พชอ.พรรณานิคม กล่าวรายงาน ความเป็นมา และสถานการณ์ให้ผู้ร่วมทำ mou ทราบ ก่อนจะมีการลงนาม และมอบคู่มือการดำเนินงานตามนโยบาย 3 ก ด้วย “พรรณานิคมโมเดล” และมอบเกลือไอโอดีน เพื่อใช้เริ่มต้นภารกิจ ให้นายกเทศมนตรี และภาคีเครือข่าย ที่มาร่วมงาน///ทีมข่าว นสพ คน นคร สกล-รายงาน