คุมประพฤติประจวบ-ติวเข้มอาสาสมัคร ร่วมกัน คืนคนดีสู่สังคม

0
103

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุมประพฤติประจวบ-ติวเข้มอาสาสมัคร ร่วมกัน คืนคนดีสู่สังคม

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 14 ก.ย.61 ที่โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางพรโพยม นาคน้อย รอง ผอ.สำนักงานคุมประพฤติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ โดยมี นายปิยชาติ ไฮ้คง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สนง.คุมประพฤติ จ.ประจวบฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมี นายปราโมศย์ ตั้งซุยยัง ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ(อ.ส.ค.) จ.ประจวบฯ นายใหม่ กลั่นประเสริฐ รองประธาน อ.ส.ค. ประธาน อ.ส.ค.รวม 5 อำเภอ และอาสาสมัครคุมประพฤติในแต่ละพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด เข้าร่วม
นายปิยชาติ ไฮ้คง หัวหน้ากลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด กล่าวว่า กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยการนำภาคประชาชนที่เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน ปัจจุบันมีอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วประเทศจำนวน 22,976 คน ซึ่งต้องมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการให้การบริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติจำนวน 75 คนพนักงานคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
ด้าน นางพรโพยม นาคน้อย รอง ผอ.สนง.คุมประพฤติ จ.ประจวบฯ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติได้กำหนดให้อาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 322/2559 เพื่อดำเนินงานในพื้นที่ ในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการงานยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ความสำคัญในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ในสภาพปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง โดยอาสาสมัครที่อยู่ในชุมชน มีความจำเป็นต้องดำเนินการส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระทำผิด และการให้บริการคุมประพฤติในพื้นที่เพื่อให้สามารถกลับคืนเป็นคนดีของสังคม ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ และเชื่อว่าด้วยศักยภาพของอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่ได้รับการคัดสรร มาช่วยงานของสำนักงานคุมประพฤติจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด มาร่วมบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการขายฝาก การวางทรัพย์การค้ำประกัน การทำสัญญา มหกรรมไกล่เกลี่ยของสำนักงานบังคับคดีซึ่งจะมีในเร็วๆนี้ การขายทอดตลาดการ เยี่ยมญาติในเรือนจำ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน การจดทะเบียนรับรองบุตร การใช้สิทธิการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ โดยความช่วยเหลือของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด การแก้ปัญหาการถูกหลอกลวง กองทุนยุติธรรมในการช่วยเหลือคดีต่างๆ
/////////