พิธีมอบโล่เกียรติคุณ อพม.ดีเด่น จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561 วันนี้ (14 ก.ย.61) เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุมพระประชาบดี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

0
157

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ อพม.ดีเด่น จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561
วันนี้ (14 ก.ย.61) เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุมพระประชาบดี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็น ประธานพิธีเปิดงานและมอบโล่เกียรติคุณจังหวัดปทุมธานี โครงการส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561 โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนงาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 3) กิจกรรมการเชิดชูเกียรติ อพม.ดีเด่น/ดีเด่นพิเศษ ระดับจังหวัด
2) กิจกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3) กิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา พลังอพม. เพื่อพัฒนาสังคม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา
การจัดงานในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาทิ หน่วยงานในสังกัดในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ทีม One Home) คณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

ศรีสุภา…รายงาน