พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด”

0
121

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” มอบป้ายปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ จำนวน 5 หลัง มอบป้ายซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ จำนวน 3 หลัง มอบป้ายโครงการ 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้างสำหรับผู้ด้อยโอกาส จำนวน 5 หลัง มอบป้ายบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 8 อำเภอ และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ