วันนี้ (๑๔ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ต้อนรับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล : โครงการ English For All ณ โรงเรียนสะพานที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก

0
62

วันนี้ (๑๔ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ต้อนรับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล : โครงการ English For All ณ โรงเรียนสะพานที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก