นายชนาธิป โคกมณี ในฐานะนายกสมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง ประชุมคณะกรรมการสมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการพัฒนาโบราณสถานดงแม่นางเมือง (เมืองธานยะบุรี)

0
36

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายชนาธิป โคกมณี ในฐานะนายกสมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง ประชุมคณะกรรมการสมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการพัฒนาโบราณสถานดงแม่นางเมือง (เมืองธานยะบุรี) โดยมีนายอำเภอบรรพตพิสัย ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และพี่น้องประชาชนชาวดงแม่นางเมืองร่วมประชุม ณ ศาลาการเปรียญวัดดงแม่นางเมือง ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์