จ.ราชบุรี/ข่าว สโมสรโรตารีราชบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขางู จัดงานนมัสการปิดทองพระพุทธฉาย ถ้ำฤาษีเขางู ประจำปี 2561

0
76

จ.ราชบุรี/ข่าว สโมสรโรตารีราชบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขางู จัดงานนมัสการปิดทองพระพุทธฉาย ถ้ำฤาษีเขางู ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ 2 ตุลาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และนำเงินรายได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมเรื่องการศึกษา.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี