ศิษย์เก่า ทว. ร่วมจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ “ศิษย์เก่าทับสะแกวิทยาคัพ ครั้งที่ 1”

0
136

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ / 0623644468
ศิษย์เก่า ทว. ร่วมจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ “ศิษย์เก่าทับสะแกวิทยาคัพ ครั้งที่ 1”
เมื่อเวลา 10.00 น. ที่สนามกีฬาโรงเรียนทับสะแกวิทยา ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมพงษ์ ทั่งศรี สมาชิกสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตอำเภอบางสะพานน้อย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลรายการ ศิษย์เก่าทับสะแกวิทยาคัพ ครั้งที่ 1
โดยมี นายสมนึก รุ่งกำจัด ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทับสะแก นายศิริศักดิ์ วิทยาปัญญานนท์ ประธาน กต.ตร. สภ.ทับสะแก พร้อม คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ทับสะแก ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ครู นักเรียน และมีทีมฟุตบอลนักเรียนและเยาวชนทั่วไป ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย และอำเภอทับสะแก เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
นายสมนึก รุ่งกำจัด ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทับสะแกวิทยา และเป็นประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการ “ศิษย์เก่าทับสะแกวิทยาครับครั้งที่ 1” ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อหาทุนสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การซ้อมกีฬาฟุตบอลให้กับทางโรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมของนักเรียนที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียน ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการเล่นกีฬาฟุตบอล และยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของทุกประเภทอายุที่เข้าร่วมแข่งขัน หาเวลามาเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ได้จัดการแข่งขันมีทั้งหมด 5 ประเภทได้แก่เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี เยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปีประเภทประชาชนภายในและประเภทอาวุโส รวมทั้งสิ้น 40 ทีม สำหรับ ผู้ที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 3,000 และ 1,000 บาท ตามลำดับ
//////////////////////////////////////////////