นายอำเภอบางสะพานสั่งตรวจสอบด่วน โรงเชือดหมูเครือ ซีพี ส่งกลิ่นเหม็นกระทบชาวบ้าน

0
151

นายอำเภอบางสะพานสั่งตรวจสอบด่วน โรงเชือดหมูเครือ ซีพี ส่งกลิ่นเหม็นกระทบชาวบ้าน

วันที่ 30 ตุลาคม นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากได้รับแจ้งจากกำนันตำบลกำเนิดนพคุณ กรณีจากชาวบ้านหมู่ 5 ห้วยทรายขาว เขตเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ร้องเรียนปัญหาได้รับความเดือดร้อนกว่า 30 ครัวเรือน จากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งกลิ่นเหม็น จากบ่อบำบัดน้ำเสียและน้ำเสียไหลลงคลองสาธารณะ จากโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งของเอกชนในบริเวณใกล้เคียง ล่าสุดได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา

นางกรกนก สุขสมจิตร อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4/ 2 หมู่ 5 เขตเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีกลิ่นเหม็นตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะช่วงฝนตก และช่วงกลางคืนมีเสียงหมูร้องก่อเหตุรำคาญจากโรงฆ่าสัตว์ จึงขอหน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงโรงงานให้สภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ที่ผ่านมาได้ร้องเรียนหลายหน่วยงานแต่ไม่มีความคืบหน้า หลังจากพบน้ำเสียที่ปล่อยออกจากโรงงานมีสีดำเข้ม

นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ กล่าวว่า จากการตรวจสอบร่วมกับชาวบ้านพบว่าโรงฆ่าสัตว์ส่งกลิ่นเหม็นจริง หลังจากพบว่าเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เป็นผู้อนุญาตให้บริษัทในเครือ ซีพี เป็นผู้เช่าใช้โรงฆ่าสัตว์ปัจจุบันมีการฆ่าหมูวันละมากกว่า 100 ตัว จึงขอเรียกร้องให้เทศบาลตรวจสอบเงื่อนไขวิธีปฏิบัติว่า เป็นไปตามสัญญาเช่าหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลเปิดให้เอกชนเช่า 3 ปี โดยอำนาจของฝ่ายบริหาร ขณะที่บริษัทมีเงื่อนไขว่า จะลงทุนทำระบบบำบัดน้ำเสียให้มีมาตรฐาน หากเทศบาลเปิดให้เช่าใช้โรงฆ่าสัตฺว์ตามสัญญา 10 ปี แต่ที่ผ่านมาทราบว่าสภาเทศบาลไม่ผ่านความเห็นชอบให้เช่านาน 10 ปี

ด้าน นายประยุทธ์ แก้วน้อย ปลัดเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบว่ามีประชาชนร้องเรียนปัญหาโรงฆ่าสัตว์ที่เปิดให้เอกชนเช่ามีกลิ่นเหม็น และหากพบว่ามีปัญหาก็จะเข้าตรวจสอบว่าผู้เช่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ สำหรับโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล บริษัทในเครือ ซีพี ทำเรื่องขอเช่าจากผุ้บริหารตั้งแต่ปี 2559 และจะหมดสัญญาเช่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
/////////////////

พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวประจวบคีรีขันธ์โทร0993396444ข่าว