จ.ราชบุรี กาชาดจ.รสชบุรี ช่วยผู้ประสบภัย. นายชยาวุธ จันทร ผวจ ราชบุรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคุณเพ็ญจันทร์ จันทร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี/ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัด/กรรมการเหล่ากาชาดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านไฟไหม้เลขที่ 29/5 ม 7 ต หนองอ้อ ของ นายระนอง รักดี ผช ผญบ ม 7 ต หนองอ้อ ที่เกิดเหตุไฟไหม้เมื่อคืนวันที่ 7 พย 61 เวลา 0300 น

0
66

จ.ราชบุรี กาชาดจ.รสชบุรี ช่วยผู้ประสบภัย. นายชยาวุธ จันทร ผวจ ราชบุรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคุณเพ็ญจันทร์ จันทร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี/ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัด/กรรมการเหล่ากาชาดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านไฟไหม้เลขที่ 29/5 ม 7 ต หนองอ้อ ของ นายระนอง รักดี ผช ผญบ ม 7 ต หนองอ้อ ที่เกิดเหตุไฟไหม้เมื่อคืนวันที่ 7 พย 61 เวลา 0300 น และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้ ผวจ มอบถุงยังชีพ 1 ชุดพร้อมเงิน 3000 บาท นอภ มอบถุงยังชีพ 1 ชุด พร้อมเงิน 2000 บาท อบต มอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม โดยมี นอ บ้านโป่ง หน ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ อบต/กำนัน ผญบ ร่วมช่วยเหลือและเร่งรัดให้ อบต สำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี