มอบองค์ จตุคามรามเทพ รุ่น “มงคลทรัพย์แสนล้าน” เพื่อความเป็นสิริมงคล”

0
138

“มอบองค์ จตุคามรามเทพ รุ่น
“มงคลทรัพย์แสนล้าน” เพื่อความเป็นสิริมงคล”

นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๔ปี) นำองค์ “จตุคามรามเทพ รุ่น
มงคลทรัพย์แสนล้าน” ซึ่งสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.๕๔ปี) ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ ๒๕๔๙
ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช …เป็นองค์เนื้อสัมฤทธิ์ ความสูง ๒๗ นิ้ว น้ำหนัก ๒๖ กิโลกรัม … นำมอบเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับ ท่าน ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
และนายกสมาคม ชาวศรีสะเกษ โดยมีดร.อภิชา ระยับศรีเลขาธิการสมาคมชาวศรีสะเกษ ร่วมรับมอบ ณ ห้องทำงานชั้น ๑๗ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพหลโยธินซอย ๗ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในวันนี้….