ตราด/รองพ่อเมืองตราด นำส่วนราชการช่วยสาวป่วยติดเตียงอำเภอคลองใหญ่

0
148

ตราด/รองพ่อเมืองตราด นำส่วนราชการช่วยสาวป่วยติดเตียงอำเภอคลองใหญ่

วันที่ 7 พย 61 สายวันนี้ นายศุภามิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นายโชคชัย แสนสิทธิ ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอําเภอคลองใหญ่ นายอาภากร เจริญผล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแก้ไขให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ที่บ้านเลขที่ 47/2 หมู่ 1 บ้านเจ๊กลัก ต.คลองใหญ่ ซึ่งเป็นบ้านพักของ นายนัฐพนธ์ วงหาแทน อายุ 25 ปี ป่วยติดเตียงมาแล้ว 2 ปี จากการเป็นโรคปวดสะโพกเดินไม่ได้
นายนัฐพนธ์ ผู้ป่วยบอกว่าจะไปผ่าตัดก็ไม่มีเงินจึงต้องทนทรมานมานานถึง2 ปีดังกล่าว นายอาภากร เจริญผล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ ได้นําเงินช่วยเหลือนายนัฐพนธ์ผู้ป่วยรายนี้จํานวน 2000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ส่วนพี่เลี้ยงที่ดูแลนายนัฐพนธ์มานาน 2 ปีแล้วนั้น ทางหน่วยงานจะรีบช่วยแก้ไขหางานทําให้ที่บ้านเพื่อดูแลผู้ป่ายติดเตียงรายนี้ด้วย
ซึ่งรองผู้ว่าจังหวัดตราดพร้อคณะ ที่เข้ามาตรวจเยื่ยมและหาทางแก้ไขและเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ชั้น 2 เพื่อหาทางแก้ไขช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงรายนี้ หลังจากล้มป่วยมานานถึง 2 ปี ในที่ประชุมหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมได้ปรึกษาหารือหาแนวทางแก้ไขช่วยเหลือ ด้วยการนําเอานายนัญพนธ์ ผู้ป่วยรายนี้ไปทําการรักษาผ่าตัดสะโพก เพื่อให้นายนัฐพนธ์รายนี้ให้กลับมาเดินได้ตามปกติ ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รับปากว่าจะดําเนินการพานายนัฐพนธ์ไปทําการผ่าตัด และจะต้องมีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง ในประชุมจะได้นําเรื่องทั้งหมดไปเสนอในที่ประชุมจังหวัดตราดอีกครั้งหนึ่ง

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก