ขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเชิญชวนประมูลป้ายเลขสวย

0
196

ขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเชิญชวนประมูลป้ายเลขสวย
เมื่อวันที่ 13 พ.ย.61 ที่บริเวณวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองพิษณุโลก หรือ วัดใหญ่ นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัด ขึ้นรถรางพร้อมถือป้ายประชาสัมพันธ์การเปิดประมูลทะเบียนรถ ไปตามถนนในเขตตัวเมืองพิษณุโลก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการประมูลป้ายทะเบียนหมวด กล (การงานก้าวหน้า การค้าล้ำเลิศ) ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ได้แก่ รถเก๋ง 2 ตอน รถเก๋ง 2 ตอนแวน จำนวน 301 หมายเลข ซึ่งจะจัดการประมูลขึ้นในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 นี้ ที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมืองพิษณุโลก
นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า วันนี้ได้นำเจ้าหน้าที่ของขนส่งจังหวัดพิษณุโลกออกประชาสัมพันธ์การเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด กล (การงานก้าวหน้า การค้าล้ำเลิศ) ของจังหวัดพิษณุโลก ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ ซึ่งป้ายทะเบียนทั้ง 301 หมายเลข ที่จะทำการประมูลในครั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประมูล คือผู้ชนะการประมูลจะได้เป็นเจ้าของหมายเลขที่ต้องการ และแผ่นป้ายทะเบียนรถภาพกราฟฟิคที่สวยงาม โดยหมายเลขสวยที่ประมูลได้ สามารถนำไปจดทะเบียนรถได้ทันที และยังสามารถนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้ โดยขอเปลี่ยนใช้หมายเลขที่ได้จากการประมูลแทนหมายเลขเดิม นอกจากนี้หมายเลขที่ได้จากการประมูลถือเป็นสิทธิ์ของผู้ประมูลได้ สามารถโอนสิทธิ์การใช้หมายเลขทะเบียนให้แก่ผู้อื่นได้ ซึ่งรายได้จากการประมูลดังกล่าวจะ นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 055 – 301050 ปรีชา นุตจรัส ราย งาน