พ.อ. ปิยะ เกียรติอมรเวช รอง เสธ.กกล.รส.จังหวัดสมุทรสงคราม (มทบ.๑๖) ตรวจเยี่ยมชุดดำรงธรรม เคลื่อนที่ “เดินหน้ารับเรื่องราวร้องทุกข์ ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่” ช่วยเหลือคลายทุกข์ให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามโดยมี ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม, ศูนย์ดำรงธรรมเมืองสมุทรสงคราม, สภ.เมืองสมุทรสงคราม, สำนักงานยุติธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

0
140

เมื่อ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๑ พ.อ. ปิยะ เกียรติอมรเวช รอง เสธ.กกล.รส.จังหวัดสมุทรสงคราม (มทบ.๑๖) ตรวจเยี่ยมชุดดำรงธรรม เคลื่อนที่ “เดินหน้ารับเรื่องราวร้องทุกข์ ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่” ช่วยเหลือคลายทุกข์ให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามโดยมี ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม, ศูนย์ดำรงธรรมเมืองสมุทรสงคราม, สภ.เมืองสมุทรสงคราม, สำนักงานยุติธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ฝ่ายปกครอง, แพทย์ประจำตำบล, อบต.นางตะเคียน และประชาชนจิตอาสา ณ วัดลาดเป้ง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีผู้มาร้องเรียนจำนวน ๓๐ ราย ๙ เรื่อง ทางศูนย์ดำรงธรรมยินดีรับเรื่องราวร้องทุกข์ทุกพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสงคราม