สิงห์บุรี / นายสุชีพ โกมล นายก อบต.บางมัญ จัดใหญ่แถลงข่าว “ผ้าป่าผีตาย” หลอนทั้งงาน

0
281

สิงห์บุรี / นายสุชีพ โกมล นายก อบต.บางมัญ จัดใหญ่แถลงข่าว “ผ้าป่าผีตาย” หลอนทั้งงาน
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายสุชีพ โกมล นายก อบต.บางมัญ พร้อมด้วย คณะบริหาร และสมาชิก จัดแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์และสืบสานงานมอดผ้าป่าผีตาย ประจำปี 2561 ณ วัดเสาธงทอง ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดย พระครูถาวรธรรมาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบางมัญ เขต 2 เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง ให้การสนับสนุนสถานที่แุลงข่าว ภายในงานตกแต่งคล้ายกับป่าช้า มีแขกผู้มีเกียรติ ผู้สื่อข่าวหลายสำนักร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน
“ผ้าป่าผีตาย” ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสที่ 22 พ.ย.2561 โดยภาคเช้าเวลา 07.00 น.จัดให้มีขบวนผ้าป่าเคลื่อนขบวนจากวัดโพธิ์แก้วนพคุณ แห่ผ้าป่าไปทอด ณ วัดต่างๆ และตั้งองค์ผ้าป่าที่วัดเสาธงทอง ในภาคกลางวันชมการประกวดทำน้ำยาขนมจีน ของชาวบ้านบางเลา ภาคค่ำมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพไร้ญาติ กิจกรรมประกวดนางนพมาศผู้สูงอายุและประกวดกระทงสวยงาม สนุกสนานกับรำวงโดยศิลปินชายธง ทรงพล
สำหรับงานผ้าป่าผีตาย องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลัง และสร้างความสมานสามัคคีของคนในชุมชน ต.บางมัญสืบต่อไป

ภาพ / ข่าว
กรรณิการ์ บุญหลง
คมชัด AEC TV Online