องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาขอเชิญ ทุกท่าน ชมการแข่งขันเรือยาว ประเภทประชาชนทั่วไป 10ฟีพาย ระยะทางไม่ต่ำกว่า 300 เมตร

0
131

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาขอเชิญ ทุกท่าน ชมการแข่งขันเรือยาว
ประเภทประชาชนทั่วไป 10ฟีพาย
ระยะทางไม่ต่ำกว่า 300 เมตร
ณ. สระน้ำบ้านรวมไทยพัฒนา 7 หมู่ที่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
และในวันดังกล่าวช่วงเวลา กลางคืนเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00น. เป็นต้นไปมีกิจกรรม ประกวดกระทง การแสดงของ เยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน และ ร่วมกันลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2561 ณ.สระน้ำบ้านรวมไทยพัฒนา 7 หมู่ที่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระจังหวัดตาก

ภาพ/ข่าว/ชวลิต
สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน