คึกคักชาวบ้านร่วมลอยกระทงรอบพระอุปคุตเจ้าแห่งโชคลาภ

0
202

คึกคักชาวบ้านร่วมลอยกระทงรอบพระอุปคุตเจ้าแห่งโชคลาภ
เมื่อค่ำของวันที่ 22 พ.ย. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดบึงกระดาน ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก พระครูเกษมวาปีพิสัย รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก เจ้าอาวาสวัดบึงกระดาน ได้นำพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธีลอยกระทงในคืนขึ้น 15 ค่ำ เพ็ญเดือน 12 โดยมีชาวบ้านประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมลอยกระทงกันเป็นเป็นจำนวนมาก
สำหรับวัดบึงกระดาน ที่มีผู้คนสนใจมาลอยกระทั่งกันอย่างคึกคัก เนื่องจากภายในวัดบึงกระดาน มีองค์พระอุปคุต พระอรหันต์แห่งโชคลาภ ที่ประดิษฐานอยู่กลางสระ จำนวน 1 องค์ และประดิษฐานบนศาลาการเปรียญ ซึ่งอยู่กลางสระน้ำจำลองอีก 1 องค์ ซึ่งได้รับความนิยมและศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน ทำให้ประชาชนนิยมมาลอยกระทงรอบพระอุปคุตกันเป็นจำนวนมาก
พระครูเกษมวาปีพิสัย เปิดเผยว่า ทางวัดได้จัดประเพณีลอยกระทงประจำปี โดยทุกปีจะมีชาวบ้านมาร่วมลอยกระทงรอบพระอุปคุต นอกจากชาวบ้านในละแวกและในตำบล และผู้คนที่มาจากพื้นที่อื่นเพิ่มมากขึ้นทุกปี เนื่องจากศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์ ขององค์พระอุปคุต พระอรหันต์แห่งโชคลาภ เพราะผู้ที่มาขอพรจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ขอ จนเป็นที่เลื่องลือของผู้ที่มากราบไหว้ และมีโชคลาภกันทั่วหน้า ปรีชา นุตจรัส ราย งาน