หนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุจัดงานประเพณีลอยกระทงบึงหนองคาย หนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ จัดงานประเพณีลอยกระทงบึงหนองคาย ประจำปี 2561

0
132

หนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุจัดงานประเพณีลอยกระทงบึงหนองคาย
หนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ จัดงานประเพณีลอยกระทงบึงหนองคาย ประจำปี 2561 นำชาวบ้านจาก 14 หมู่บ้านในตำบลวัดธาตุอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
คืนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลวัดธาตุ บ้านสร้างประทาย ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ร่วมกับผู้นำ 14 หมู่บ้านในตำบลวัดธาตุ จัดงานประเพณีลอยกระทงบึงหนองคาย ประจำปี 2561 โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน
สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงบึงหนองคาย ทางเทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น “วันลอยกระทง” เป็นปีที่ 16 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อีกทั้งให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลวัดธาตุและใกล้เคียงได้ร่วมกันแสดงออกถึงความสามัคคี ร่วมกันอนุรักษ์วัฒธรรมไทยไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป นอกจากนั้น ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนด้วย ในส่วนกิจกรรมประกอบด้วยการประกวดกระทงยักษ์จาก 14 หมู่บ้านในตำบลวัดธาตุ ที่ประดิษฐ์จากใบตอง การประกวดแข่งขันส้มตำลีลา ธิดาส้มตำ การประกวดนางนพมาศ ถนนอาหาร และการแสดงบนเวทีของนักเรียนจากโรงเรียนภายในตำบลวัดธาตุ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก