เทศบาลเมืองหนองคาย จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 เป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

0
108

เทศบาลเมืองหนองคาย จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 เป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
คืนวันที่ 22 พ.ย. 61 ที่บริเวณท่าน้ำวัดมีชัยท่า เขตเทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย นายจิระศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลลอยกระทงของชาวเทศบาลเมืองหนองคายประจำปี2561โดยมีนายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย,นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ ,นายวินชัย ไวยพัฒน์,นายสุเทพ อินทะชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมในพิธีเปิดงานเทศกาลลอยกระทงในครั้งนี้
นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า สืบเนื่องจากประเพณีลอยกระทงของชาวจังหวัดหนองคาย ได้มีการกำหนดให้มีขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 22 พ.ย. 61 จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงสืบไว้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นนอกนี้ยังเป็นการหารายได้สมทบในการบุรณปฎิสังขรศาสนสถานของวัดมีชัยให้ถาวรคงอยู่คู่ชาวเมืองหนองคาย
สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดนางนพมาศ,การประกวดหนูน้อยนพมาศ,การลอยกระทงตามลำน้ำโขง,การแต่งกายย้อนยุคและกิจกรรมรำวงย้อนยุคทั้งนี้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใขเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงที่ ทางเทศบาลเมืองหนองคายได้จัดขึ้นในปีนี้เป็นจำนวนมาก