ชป.พิเศษที่ 3 มว.ลวไกล กกล.นเรศวร ได้รับข่าวสารจากแหล่งข่าว จะมีการขนย้ายสินค้าการเกษตร

0
179

เมื่อ 302000 พ.ย.61 ชป.พิเศษที่ 3 มว.ลวไกล กกล.นเรศวร ได้รับข่าวสารจากแหล่งข่าว จะมีการขนย้ายสินค้าการเกษตร จึงได้จัด กพ. 6 นาย (น.1 ส.5 ) ร่วมกับ กพ.ร้อย.คทร.กกล.นเรศวร ลว.ซุ่มโจมตี และทำการตรวจยึดสินค้าทางการเกษตร(ข้าวโพดชนิดเม็ด) บริเวณ ท่าเรือ ม.6 บ.ดอนไชย ต.แม่ตาว อ.แม่สอด หลังโกดังเก็บสินค้า (MU 498399) จากการตรวจนับขั้นต้น โดยมีรายละเอียดการตรวจยึดดังนี้
1.ข้าวโพด จำนวน 102 กระสอบ นน.ประมาณ 4,590 กก.
2.เรือ จำนวน 2 ลำ
3.รถ จำนวน 1 คัน
ปัจจุบันหน่วยจึงได้ประสาน จนท.ด่านศุลกากร อ.แม่สอด เพื่อร่วมตรวจยึดสินค้าและดำเนินการต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม จะรายงานให้ทราบต่อไป