ชุมพร – งานเปิดอาคารสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาชุมพร สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย เปิดอาคารสมาคม สาขาชุมพร อาคารสำนักงานแห่งที่ 10 ของประเทศไทย

0
3219

ชุมพร – งานเปิดอาคารสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาชุมพร
สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย เปิดอาคารสมาคม สาขาชุมพร
อาคารสำนักงานแห่งที่ 10 ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นางวิไล พรหมณี วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร นางสาววิมลพรรณ พุฒิวัฒนสถาพร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ลิขิตจริยานนท์ ประธานสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย นายนวรัตน์ ชิโนมี นายกสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย และนางกรกช พรรคชนกร หัวหน้ารวมฝ่ายผู้ใหญ่หญิง สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติตัดริบบิ้นในพิธีเปิดอาคารสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาชุมพร

ท่านประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมชมอาคารสำนักงานหลังใหม่ของสมาคมฯ และชมบอร์ดนิทรรศการ รวมถึงวีดิทัศน์แนะนำสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครือข่ายของสมาคมโซคาสากล องค์กรพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนใน 3 ด้าน คือ สันติภาพ วัฒนธรรม และการศึกษา ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สังคม

นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร กล่าวว่า “การจัดตั้งอาคารสำนักงานสาขาของสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยที่จังหวัดชุมพรนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนและสังคมจังหวัดชุมพร และอาคารสมาคมแห่งนี้ จะสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการแผ่ขยายความสุข และแผ่ขยายแนวคิดของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างกลมเกลียวให้กว้างไกลออกไปได้อย่างแน่นอน” และยังได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า “เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่จังหวัดชุมพรจะมีสมาคมฯ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนามนุษย์ ในด้านการพัฒนาจิตใจ ให้มนุษย์สามารถค้นสิ่งที่มีอยู่ในตัวตนออกมา นำมาเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติ พัฒนาชุมชน สังคม ให้เกิดความเจริญงอกงาม”

//////ภาพ/ข่าว นายเอกชนะ นวนละมัย ข่าวภูมิภาค จ.ชุมพร